!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Meyerton

některé zdroje uvádí • some sources mention Vereeniging


† Jabulani Butterfly Garden
 
26°31'41"S, 28°02'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-GP-0024A†
     
 
1332 The Avenue
Henley on Klip
Gauteng
SOUTH AFRICA
 
- - -  
 
motýlí zahrada s množstvím dalších menších zvířat (surikaty, mangusty, plazi, žáby, štíři, strašilky...).

the butterfly garden with number of other smaller animals (meerkats, mogooses, reptiles, frogs, scorpions, stick insect...)

N/A
 
~2008

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2010 Poslední úprava 02.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.