!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Vereeniging

některé zdroje uvádí • some sources mention Three Rivers


† The Riviera Wetlands & African Bird Sanctuary
 
26°39'30"S, 27°27'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-GP-0014A†
     
 
Riverfront
Vereeniging
SOUTH AFRICA
 
- - -  
 
park vodních ptáků vedený Treehaven Waterfowl Trust (který je 6 km odsud). Bylo zde okolo 60 druhů vodních ptáků (někteří na volno) a pravidelně se zde konaly ukázky letů dravců

park of water birds managed by Treehaven Waterfowl Trust (which is 6 km from here). There was around 60 species of waterfowl (some roams freely) and and regularly there was displayed flights of the raptors

16. prosinec 1999
16th December 1999
 
květen 2003
May 2003

nezisková organizace Treehaven Waterfowl Trust
non-profit organisation Treehaven Waterfowl Trust

10 ha

N/A
 
1) Deep down in Vereeniging: Riviera wetlands

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.02. 2010 Poslední úprava 28.02. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.