!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Akasia

většina zdrojů uvádí • most sources mention: Pretoria


Pret Plaas
  (= Fun Farm)
25°39'38"S, 28°07'24E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -
     
 
John Road
Akasia
Gauteng
SOUTH AFRICA
 
+27 125422130
 
+27 126548731
 
N/A
 
N/A  
 
Pret Plaas je něco mezi mini zoo a dětskou zoo - ovce, kozy, pony, osli, prasata, králíci, opice, papoušci (ary)

Pret Plaas is something between mini zoo and petting zoo - sheep, goats, ponies, donkeys, pigs, monkeys, parrots (macaws)

jízda na ponících a další atrakce
pony rides and other attractions

N/A

N/A

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2010 Poslední úprava 02.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.