!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Pretoria

Tshwane; Pitoria   Tshwane   iPitoli   iTshwane; iPitoli   iPitori   Pitoriya   Pitori


Wonderboom Aquarium and Bird Park
 
25°41'06"S, 28°11'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -
     
 
Wonderboom
Pretoria
SOUTH AFRICA
 
+27 125674272
+27 125430036
 
+27 125672067
+27 125671921
 
dirkrosema☼absamail.co.za
 
N/A  
 
velký zverimex, údajně i s akváriem a expozicemi - plazi, ptáci, opice apod. ve voliérách, klecích i výbězích. Podle některých zdrojů spíše komerční množírna. Podrobnější informace chybí.

large pet shop, reputedly with aquarium and expositions - reptiles, birds, monkeys etc. in aviaries, cages and also in enclosures. According to some sources rather commercial puppy mill. More detailed information missing.

zverimex
petshop

N/A

N/A

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2010 Poslední úprava 02.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.