!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Bapsfontein

 


EndoFaun Zoological Gardens
  EndoFaun Zoological Gardens and Endangered Wildlife Breeding Centre
25°57'51"S, 28°25'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-GP-0009A
     
 
Plot 208/209
Norman Rd, Nestpark
Bapsfontein
Gauteng
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 136
Bapsfontein, 1510
Gauteng
SOUTH AFRICA
 
+27 119641446
+27 822179653
 
+27 119641294
 
endofaunzoo☼mweb.co.za
 
N/A  
 
zvířata od ryb, přes plazy a ptáky až po savce, významný chov primátů - především novosvětských (tamaríni, kosmani, kotulové atd.),

animals as from the fishes, despite the reptiles and birds up to the mammals, an important breeding of primates - especially of New World (tamarins, marmosets, squirrel monkeys etc.)

dětská zoo
petting zoo

restaurace
restaurant

1994 (by James F. Magill)

nezisková organizace
non-profit organisation

7 ha

 
1) History of EndoFaun Zoo

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.02. 2010 Poslední úprava 27.02. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.