!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Boksburg

 


Pet Master Bird Park
předešlé názvy  •  former names
1975 - 1987
J A La Grande Bird Park
26°10'47"S, 28°16'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-GP-0030A
     
 
7 North Rand Road
Bartletts, Boksburg
Ekurhuleni
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 26732
East Rand, 1462
SOUTH AFRICA
 
+27 118942359
+27 119183144
 
+27 119183145
 
info☼petmasters.co.za
queries☼petmasters.co.za
 
www.petmasters.co.za/...
 
původně jen ptačí park, později též zverimex (dnes hypermarkert se vším okolo zvířat). Množství nejen ptáků (ary, kakaduové, lori, jeřábi, marabu, sovy, ledňáci, pelikáni, plameňáci, pávi, labutě, kachny, husy, bažanti, pštrosi, emu, kasuáři, zoborožci...), ale i ryb.

originally the bird park only, later also pet shop (today pet hypermarket). Number not only of birds (macaws, cacatoos, lorikeets, cranes, marabous, owls, kookaburras, pelicans, flamingos, peacocks, swans, ducks, geese, pheasants, ostriches, emus, cassowaries, hornbills...), but also fishes.

dětské hřiště
children's playground

zahradní restaurace
tea garden

1975 (Jannie and Lettie La Grange)

soukromé (rodina La Grange)
private (La Grange family)

N/A

N/A
 
1) History of the Bird Park

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 13.11. 2010 Poslední úprava 13.11. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.