!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Boksburg

 


Heavens Gate South Africa
 
26°10'13"S, 28°15'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-GP-0018A
     
 
202 Leith Road, Bartlett
Boksburg
Ekurhuleni
SOUTH AFRICA
 
+27 794988657
+27 825716184
 
+27 865495421
 
info☼heavensgatevenue.co.za
shawn☼heavensgatevenue.co.za
 
www.heavensgatevenue.co.za
 
zařízení sloužící především k pořádání svateb a jiných akcí, jeho součástí je park s množstvím vodních, ale i jiných ptáků a domácích zvířat - 7 druhů labutí, 10 druhů kachen, 8 druhů hus (6 druhů bernešek), 3 druhy jeřábů + plameňáci, kakadu, pávi, prasata, andulky, králíci a holubi. Údajně největší kolekce chovaných labutí na světě (okolo 100 ks).

facility serves mainly for weddings and other events, its part is a park with many waterfowls, but also other birds and domestic animals - 7 swan species, 10 duck species, 8 geese species (6 of Branta genus), 3 crane species + flamingos, cockatoos, peacocks, pigs, budgies, rabbits and doves. Reportedly the largest collection of bred swans in the world (around 100 specimens).

N/A

zahradní restaurace
tea garden

cca 2008 - 2009 (Shawn Spamers)

soukromé (Shawn Spamers, Georg Pheiffer a Sven Kristiansen)
private (Shawn Spamers, Georg Pheiffer and Sven Kristiansen)

N/A

N/A
 
N/A

0 0 0 33 / ?
(2010)
0 31 / ? 2 / ?
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.03. 2010 Poslední úprava 24.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.