!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Johannesburg

iRhawuteni   Kgauteng    Gauteng   eGoli; iRhawutini   iGoli

často jsou používány i zkrácené názvy • often used are also short names Jo'burg, Jozi or JHB


South African National Birds of Prey Centre and Wildlife Sanctuary
  SANBOPCAWS
předešlé názvy  •  former names
-> ~2006
(ENG) South African National Birds of Prey Centre • SANBOPC
26°10'42"S, 28°05'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-GP-0011B
     
 
Observatory
Johanneburg
SOUTH AFRICA
 
Postal address:
P.O.Box 292
Bruma, 2026
SOUTH AFRICA
 
+27 733819892
 
N/A
 
raptor☼icon.co.za
glo☼birdsofprey.org.za
 
SANBOPCAWS: www.birdsofprey.weebly.com
SANBOPC (staré stránky • old site): www.birdsofprey.org.za
 
 
centrum pro chov, rehabilitaci, vzdělávání a výzkum dravých ptáků a gepardů.
SANBOPCAWS má několik poboček (center) po celé JAR - některé byly zrušeny, jiné zřízeny - situace je velmi nepřehledná, není zřejmé, která centra aktuálně fungují, ani která mají expozice nebo naopak. Informací o jednotlivých centrech je velmi málo nebo žádné a SANBOPCAWS neodpovídá na korespondenci.

centre for captive breeding, rehabilitation,  education and research of birds of prey and cheetahs
SANBOPCAWS has several branches (centres) throughout South Africa - some were canceled, others created - the situation is very confused, it is not clear what centres are currently working or having exposure or vice versa. Information about individual centers is very little or no and SANBOPCAWS is not responding to correspondence.

ukázky letů
flight displays

N/A

1996

nezisková organizace
non-profit company

N/A

dříve • formerly:
 
1) History of SANBOPC

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.02. 2010 Poslední úprava 28.02. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.