!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Johannesburg

iRhawuteni   Kgauteng    Gauteng   eGoli; iRhawutini   iGoli

často jsou používány i zkrácené názvy • often used are also short names Jo'burg, Jozi or JHB


Johannesburg Zoological Gardens
  JHB ZOO• Joburg Zoo
Johannesburg Dieretuin
26°10'09"S, 28°02'13"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-GP-0002A
     
 
Jan Smuts Avenue
Parkview
Johannesburg
SOUTH AFRICA
 
Postal address:
Private Bag X13
Parkview, 2122
Johanneburg
SOUTH AFRICA
 
+27 116462000
 
+27 114862866
 
info☼jhbzoo.org.za
 
www.jhbzoo.org.za
 
jedna z nejstarších zoo v zemi, po celou dobu existence sleduje evropské trendy a drží krok s ostatními významnými zoologickými zahradami. Poslední velká modernizace proběhla v 60. a 70. letech. Další je plánována v současnosti - v několika fázích dle aktuálních finančních možností, některé stavební úpravy z renovačního projektu se již uskutečnily.
Lvi, tygři, gepardi, lední medvědi, psi hyenovití, lachtani, sloni, hroši, nosorožci, žirafy, zebry, antilopy, jeleni, gorily, šimpanzi, opice, ptáci, krokodýli, želvy, hadi, domácí zvířata atd.

one of the oldest zoos in the country, throughout the existence monitors European trends and keep pace with other major zoological gardens. The last great modernization took place in the 60s and 70s. Another is planned at present - in several phases according to the current financing options, some constructional modifications of the renovation project has already taken place.
Lions, tigers, cheetahs, polar bears, African wild dogs, seal, elephants, hippos, rhinos, giraffes, zebras, antelopes, deer, gorillas, chimpanzees, monkeys, birds, crocodiles, tortoises, snakes, domestic animals etc.

vláček; loďky; obchod se suvenýry, půjčování dětských vozíků, muzeum války
tractor train; ferry; souvenir shop; rent of toddlers carts, War Museum

restaurace, kiosky
restaurant, kiosks

1904

nezisková organizace (dříve městská)
non-profit company (formerly municipal)

54 ha

 
1) Briefly about Johannesburg Zoo
2) History of Johannesburg Zoo

1 / 28 11 / 147 5 / 102 355 / 1956
(2009)
34 / 150 202 / 917 102 / 612
 
Proposal
2010
1997
~1995
     
 

 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 1 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 2 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 3 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 4 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 5 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 6 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 7 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 8 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 9 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 10 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 11 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 12 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 13 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 14 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 15 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 16 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 17 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 18 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 19 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 20 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 21 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 22 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 23 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 24 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Image 25 of 77
Andrew Miller, 14.01. 2008
Andrew Miller, 14.01. 2008
Annette Fallin, 21.03. 2010
Image 26 of 77
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Image 27 of 77
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Image 28 of 77
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Image 29 of 77
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Image 30 of 77
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Image 31 of 77
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Image 32 of 77
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Image 33 of 77
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Image 34 of 77
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Image 35 of 77
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Image 36 of 77
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Image 37 of 77
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Image 38 of 77
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Image 39 of 77
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Image 40 of 77
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Image 41 of 77
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Image 42 of 77
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Image 43 of 77
Annette Fallin, 21.03. 2010
Annette Fallin, 21.03. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 44 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 45 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 46 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 47 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 48 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 49 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 50 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 51 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 52 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 53 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 54 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 55 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 56 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 57 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 58 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 59 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 60 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 61 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 62 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 63 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 64 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 65 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 66 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 67 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 68 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 69 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 70 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 71 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 72 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 73 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 74 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 75 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 76 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Image 77 of 77
Claus G. Wolf, 23.04. 2010
Claus G. Wolf, 23.04. 2010

  Stránka vytvořena 27.02. 2010 Poslední úprava 29.10. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.