!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Krugersdorp
 

Krugersdorp Game Reserve Lion and Bird Sanctuary
 
26°05'20"S, 27°42'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-GP-0010B
     
 
Krugersdorp Game Reserve
Rustenburg Road
Krugersdorp West
Gauteng
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 5237
Krugersdorp West, 1742
SOUTH AFRICA
 
+27 834469098
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
game park, jehož součástí je i obrovský výběh lvů (100 ha) fungující jako safari park (i vlastním autem) a průchozí ptačí voliéra (v bývalém lomu) mj. i s poraněnými ptáky (jeřábi atd.)

game park, which includes also a huge enclosure of lions (100 ha) functioning as the safari park (also by their own car) and walk-through bird aviary (in a former quarry), among other with injured birds (cranes etc.)

aktivity game parku, včetně safari na koních, bazénu, pikniku
activities of game park, include horse safari, swimming pool, picnic

restaurace
restaurant

N/A

soukromé (?)
private (?)

1500 ha (celá • the whole Krugersdorp Game Reserve)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Andrew Murray, 18.03. 2007
Image 1 of 19
Andrew Murray, 18.03. 2007
Andrew Murray, 18.03. 2007
Andrew Murray, 18.03. 2007
Image 2 of 19
Andrew Murray, 18.03. 2007
Andrew Murray, 18.03. 2007
Andrew Murray, 18.03. 2007
Image 3 of 19
Andrew Murray, 18.03. 2007
Andrew Murray, 18.03. 2007
Andrew Murray, 18.03. 2007
Image 4 of 19
Andrew Murray, 18.03. 2007
Andrew Murray, 18.03. 2007
Andrew Murray, 18.03. 2007
Image 5 of 19
Andrew Murray, 18.03. 2007
Andrew Murray, 18.03. 2007
Andrew Murray, 18.03. 2007
Image 6 of 19
Andrew Murray, 18.03. 2007
Andrew Murray, 18.03. 2007
Andrew Murray, 18.03. 2007
Image 7 of 19
Andrew Murray, 18.03. 2007
Andrew Murray, 18.03. 2007
Andrew Murray, 18.03. 2007
Image 8 of 19
Andrew Murray, 18.03. 2007
Andrew Murray, 18.03. 2007
Andrew Murray, 18.03. 2007
Image 9 of 19
Andrew Murray, 18.03. 2007
Andrew Murray, 18.03. 2007
Andrew Murray, 17.11. 2007
Image 10 of 19
Andrew Murray, 17.11. 2007
Andrew Murray, 17.11. 2007
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Image 11 of 19
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Image 12 of 19
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Image 13 of 19
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Image 14 of 19
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Image 15 of 19
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Image 16 of 19
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Image 17 of 19
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Image 18 of 19
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Image 19 of 19
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010
Ton Kilsdonk, 07.03. 2010

  Stránka vytvořena 28.02. 2010 Poslední úprava 20.05. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.