!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Pretoria

Tshwane; Pitoria   Tshwane   iPitoli   iTshwane; iPitoli   iPitori   Pitoriya   Pitori


The Farm Inn Wildife Sanctuary
 
25°46'59"S, 28°22'11E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-GP-0023B
     
 
Farm Inn Road
Silver Lakes
Pretoria
Gauteng
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 71702
Die Wilgers, 0041
SOUTH AFRICA
 
+27 128090266
+27 128090277
 
+27 128090146
 
farminn☼farminn.co.za
 
www.farminn.co.za
 
kromě game parku hotel provozuje i výběhy několika velkých koček a jiných predátorů (lvi, tygři, levharti, gepardi, psi hyenovití, hyeny...), 3 bomy a několik domácích zvířat. Chovný program gepardů.

in addition to the game park the hotel operates also enclosure of several big cats and other predators (lions, tigers, leopards, cheetahs, wild dogs, hyenas...), 3 bomas and several domestic animals. Breeding program of cheetahs.

game drive, jízda na ponících, zahrada soch, obchod s africkým uměním, ubytování
game drive, pony rides, sculpture garden, African art shop, accommodation

restaurace, bar, zahradní restaurace
restaurant, bar, tea garden

1982 (Farm Inn Horel - by Pedro and Rose Michaletos)

soukromé (rodina Michaletos)
private (Michaletos family)

108 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 1 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 2 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 3 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 4 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 5 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 6 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 7 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 8 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 9 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 10 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 11 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 12 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 13 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 14 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 15 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 16 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 17 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 18 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Image 19 of 19
Ruslou Koorts, 05.12. 2006
Ruslou Koorts, 05.12. 2006

  Stránka vytvořena 25.05. 2010 Poslední úprava 29.05. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.