!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Pretoria

Tshwane; Pitoria   Tshwane   iPitoli   iTshwane; iPitoli   iPitori   Pitoriya   Pitori


Safari Garden Centre
Safari Nursery
25°46'02"S, 28°18'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-ZA-GP-0022B
     
 
C/o Lynnwood Road and Rubida St
The Willows
Pretoria East
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 72244
Lynnwood Ridge, 0040
SOUTH AFRICA
 
+27 128070009
+27 128074545
 
+27 866800772
 
info☼safarigardencentre.com
 
www.safarigardencentre.co.za ; www.safarigardencentre.com  
 
Safari Garden Centre je sice hlavně zahradnictví, ale jeho velmi významnou částí je úchvatná "botanická" zahrada s vodopády, KOI kapry a exotickými vodními ptáky a také Dětský koutek s opičkami (kosmani, kotulové), papoušky (kakaduové, ary) a domácími zvířaty (poníci, zakrslé kozy, králíci, vietnamská prasata).

Safari Garden Center is a mainly gardening shop, but its a very important part is the amazing "botanical" garden with waterfalls, koi carp and exotic waterfowl, and also Kid's corner with small monkeys (marmosets, squirrel monkeys), parrots (cockatoos, macaw) and domestic animals (ponies, dwarf goats, rabbits, pot-bellied pigs).

jízda na ponících, botanická zahrada, Safari vláček, prolézačky a herna
pony rides, botanical garden, Safari fun train, jungle gyms and play area

restaurace a zahradní restaurace
restaurant and tea garden

1994

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Merle Jackson, 19.10. 2005
Image 1 of 36
Merle Jackson, 19.10. 2005
Merle Jackson, 19.10. 2005
Merle Jackson, 19.10. 2005
Image 2 of 36
Merle Jackson, 19.10. 2005
Merle Jackson, 19.10. 2005
Merle Jackson, 19.10. 2005
Image 3 of 36
Merle Jackson, 19.10. 2005
Merle Jackson, 19.10. 2005
Merle Jackson, 19.10. 2005
Image 4 of 36
Merle Jackson, 19.10. 2005
Merle Jackson, 19.10. 2005
Merle Jackson, 19.10. 2005
Image 5 of 36
Merle Jackson, 19.10. 2005
Merle Jackson, 19.10. 2005
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Image 6 of 36
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Image 7 of 36
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Image 8 of 36
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Image 9 of 36
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Image 10 of 36
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Image 11 of 36
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Image 12 of 36
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Image 13 of 36
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Image 14 of 36
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Image 15 of 36
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Image 16 of 36
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Image 17 of 36
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Image 18 of 36
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Ruslou Koorts, 16.11. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Image 19 of 36
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Image 20 of 36
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Image 21 of 36
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Image 22 of 36
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Image 23 of 36
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Image 24 of 36
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Image 25 of 36
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Image 26 of 36
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Image 27 of 36
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Image 28 of 36
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Image 29 of 36
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Image 30 of 36
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Image 31 of 36
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Image 32 of 36
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Image 33 of 36
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Image 34 of 36
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Image 35 of 36
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Image 36 of 36
Hannes Steyn, 26.12. 2006
Hannes Steyn, 26.12. 2006

  Stránka vytvořena 02.03. 2010 Poslední úprava 02.10. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.