!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Rietfontein

některé zdroje uvádí • some sources mention Muldersdrift


Animal and Reptile Park Zoo
 
26°01'12"S, 27°52'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-GP-0006A
     
 
Plot 70
Nooitgedacht Rd
Nooitgedacht, Gauteng
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 48637
Roosvelt Park 2129, Gauteng
SOUTH AFRICA
 
+27 119572773
+27 826468792
 
+27 119572777
 
animalandreptileparkzoo☼yebo.co.za
 
www.lorypark.co.za  
 
soukromá zoo specializovaná hlavně na primáty, kočky a hady... Není zřejmé zda stále existuje (majitel se někdy v roce 2008 ztratil v Jižní Americe)
Lvi, jaguáři, pumy, karakali, vlci, šakali, nosáli, surikaty, makaci, mangabeji, paviáni, malpy, chápani, vřešťani, kotuli, mirikiny, tamaríni, kosmani, prasata bradavičnatá, dikobrazi, množství hadů a dalších plazů...

prvate zoo specializing mainly on primates, cats and snakes... It is not clear if the zoo still exists (the owner gone missing in South America sometimes in 2008)
Lions, jaguar, pumas, caracals, wolves, jackals, coatis, meerkats, macaques, baboons, capuchins, mangabeys, spider monkeys, howler monkeys, squirrel monkeys, night monkeys, tamarins, marmosets, warthogs, porcupines, snakes, many snakes and other reptiles...

mazlení s mláďaty, procházky se zvířaty, obchod se suvenýry
petting with young animals, walking with animals, souvenir shop

restaurace
restaurant

2000 (?)

soukromá (Pablo a Stella Caligiuri-Urban)
private (Pablo and Stella Caligiuri-Urban)

N/A

dříve • formerly:
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.02. 2010 Poslední úprava 27.02. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.