!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Vereeniging

 


Treehaven Waterfowl Trust
TWT
26°37'43"S, 27°58'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-GP-0012A
     
 
31 McKay Estates
Vereeniging
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 263327
Three Rivers 1935
SOUTH AFRICA
 
+27 164236740
+27 829000656
 
+ 27 164232225
 
treehaven☼pixie.co.za
birdhaven☼mweb.co.za
 
www.treehaven.co.za
 
zahrada vodních ptáků - největší kolekce vodních ptáků na světě - všech 16 druhů kachen Jihoafrické republiky, 116 druhů exotických kachen, hus, labutí apod., 4 druhy plameňáků a všechny tři jihoafrické druhy jeřábů (které jsou součástí chovného a reintrodukčního programu)

garden of water birds - the largest collection of water birds in the World - all 16 species of ducks of South Africa, 116 species of exotic ducks, geese, swans etc., 4 species of flamingos and all 3 South African species of cranes (which are part of Captive breeding and reintroduction program)

zahrada s vodními kaskádami, okolo 65 druhů divokých vodních ptáků, ubytování
garden with cascade water, around 65 species of wild water birds, accommodation

kavárna
cafeteria

1986 (by Sir John Sherry)

nezisková organizace
non-profit organisation

12 ha

 
1) History of TWT

0 0 0 139 / ?
(2010)
0 139 / ? 0
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 1 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 2 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 3 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 4 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 5 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 6 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 7 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 8 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 9 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 10 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 11 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 12 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 13 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 14 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 15 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 16 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 17 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 18 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 19 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 20 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 21 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 22 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 23 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 24 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 25 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 26 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 27 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 28 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 29 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 30 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 31 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 32 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 33 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 34 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008
Image 35 of 35
Brian Steingo, 23.12. 2008
Brian Steingo, 23.12. 2008

  Stránka vytvořena 28.02. 2010 Poslední úprava 30.05. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.