!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Welgedacht

 


Kevin Richardson Wildlife Sanctuary
 
25°28'05"S, 28°27'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-GP-0032B
     
 
Welgedacht farm
Gauteng
SOUTH AFRICA
 
+27 71887 5656
 
N/A
 
info☼lionwhisperer.co.za
 
www.lionwhisperer.co.za
 
de facto park šelem - především lvů (okolo 40 hnědých i bílých), ale i levhartů, hyen žíhanmých ahyen skvrnitých. Park leží ve Welgedacht Private Game Reserve (která je součástí Dinokeng Game Reserve) a patří "mediální hvězdě" Kevinu Richardsonovi. 13 velkých výběhů a jeden velký centrální enrichment areál (kde se šelmy střídají po několika týdnech).

de facto predator park - especially for lions (about 40 brown and aslo white), but also leopards, striped hyenas and spotted hyenas. Park lies in Welgedacht Private Game Reserve (which is part of the Dinokeng Game Reserve) and belongs to "media star" Kevin Richardson. 13 large enclosures and one large central enrichment area (where the animals turns after a few weeks).

N/A

N/A

1. listopadu 2013
1st November 2013

soukromé (Kevin Richardson)
private (Kevin Richardson)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.02. 2016 Poslední úprava 11.02. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.