!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Bela-Bela

Warmbad

 dříve • formerly Hartingsburg • Warmbaths


Mokopa Reptile Park
 
24°50'33"S, 28°21'39"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-LP-0006A
     
 
Plot 34 Farm Tweefontein
Bela-Bela
Limpopo
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 1013
Bela-Bela 0480
SOUTH AFRICA
 
+27 147363240
+27 721528310
 
+27 147363240
 
N/A
 
N/A  
 
park plazů ležící asi 12 km od centra města - velké množství druhů plazů z celého světa - především hadi, včetně několik velmi vzácných

Reptile park lying about 12 km from city centre - numerous reptile species from all the world - especially snakes, including some very rare

obchod se suvenýry
curio shop

zahradní restaurace
tea garden

N/A

N/A

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.03. 2010 Poslední úprava 15.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.