!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Bela-Bela

Warmbad

 dříve • formerly Hartingsburg • Warmbaths


Sondela Wildlife Centre
 
24°55'36"S, 28°23'32"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0014B
     
 
Farm Tweefontein 426 KR
Bela Bela, 0480
SOUTH AFRICA
 
+27 147368900
 
+27 147363501
 
info☼sondela.com
 
www.sondela.com/...
 
zařízení pro zvířata v nouzi, zraněná a osiřelá zvířata, záchrana, rehabilitace, ruční odchovy osiřelých zvířat... Lvi, gepardi, malé kočky, ženetky, lišky, antilopy, nosorožci, zebry, žirafy, opice, prasata bradavičnatá, pštrosi, dravci, sovy a další ptáci... Zvířata se vrací zpět do přírody, ale mnoho jich tu zůstává trvale v klecích a výbězích (včetně cizokrajných druhů, jako např. tygři). Kromě divokých zvířat i dětská dětská farma s domácími zvířaty.

facility for animals in distress, injured a orphaned animals, rescue, rehabilitation, hand-rearing of orphaned animals... Lions, cheetahs, small cats, genets, foxes, antelopes, rhinos, zebras, giraffes, monkeys, warthogs, ostriches, raptors, owls and other birds... The animals are returned back to the wild, but many of them are remaining permanently here in cages and enclosures (including exotic species such as tigers). In addition to wild animals there is also children's farm with domestic animals.

aktivity přírodní rezervace, bazén, ubytování
activities of Nature Reserve, swimming pool, accommodation

restaurace
restaurant

N/A

N/A

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.05. 2010 Poslední úprava 11.05. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.