!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Buffelsdrif

 některé zdroje uvádí • some sources mention Rust de Winter


Mystic Monkeys & Feathers Wildlife Park
Mystic Monkeys & Feathers Zoo
25°13'07"S, 28°31'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-LP-0012A
     
 
Farm  Buffelsdrift
Limpopo
SOUTH AFRICA

PO Box 16592
Pretoria North, 0116
SOUTH AFRICA
 
+27 825664929
 
+27 866774020
 
blouduiker☼mweb.co.za
 
www.mysticmonkeys.co.za www.skillsjunky.com/...
 
  soukromá zoo s velkým množstvím exotických ptáků a největší soukromou kolekcí primátů v JAR - údajně dokonce největší kolekce primátů v celé Africe (44 druhů - 2011).
Gepardi, lvi (včetně bílých), tygři (včetně bílých), levharti, oceloti, servali, yrsi, fenci, surikaty,  mangusty, nosáli, primáti (šimpanz, mandril, gueréza angolská a pláštíková, pavián, hulman jávský, gibon, mangabej, chápan, kotul, chvostan, vřešťan, mirikina, kalimiko, několik druhů kočkodanů, malp, kosmanů, tamarínů a lemurů), hrošíci, chocholatky, přímorožci, lenochodi, marabu, papoušci (eklektus, žako, několik druhů kakaduů a arů), několik druhů jeřábů, tukanů a vodních ptáků...

private zoo with large numbers of exotic birds and the largest private collection of primates in SA - reportedly it is even largest collection of primates in whole Africa (44 species - 2011)
Cheetahs, lions (including white), tigers (including white), leopards, ocelots, servals, lynxes, fennec foxes, meerkats, mongooses, coatis, primates (chimpanzee, mandrill, Angolan and mantled colobus, baboon, ebony langur, gibbon, mangabey, spider monkey, squirrel monkey, saki, howler, night monkey, callimico, several species of guenons, capuchins, marmosets, tamarins and lemurs), pygmy hippos, duikers, oryxes, sloths, marabous, parrots (eclectus, African grey parrot, several species of cockatoos and macaws), several species of cranes, toucans and waterfowl...

 prohlídky s průvodcem, focení se zvířaty, dětské hřiště, blízká Přírodní rezervace a přehrada Rust de Winter
guided tours, photographing with animals, children playground, nearby Rust de Winter Nature Reserve and Dam

kiosek
kiosk

2005 (by Willie and Christa Saayman) (2005 podle jiného zdroje • 2005 according to another source)

soukromé (Christa Saayman)
private (Christa Saayman)

N/A

 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.03. 2010 Poslední úprava 16.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.