!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Buffelsfontein

Buffelsfontein je farma, nejbližší město je příliš daleko • Buffelsfontein is a farm, nearbiest city is too far


Eventieria
Eventieria Wildlife Park • Erich Venter Wildlife Park Eventieria
24°05'26"S, 28°17'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0023A
     
 
Buffelsfontein
Melkriver
Limpopo
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O Box 47
Vaalwater, 0530
SOUTH AFRICA
 
+27 147554026
+27 833084606
 
+27 147554376
 
eventieria☼gmail.com
 
www.eventieria.com
 
soukromý Wildlife Park - lvi (včetně bílých), tygři (indičtí, sibiřští a bílí), levharti, jaguáři, gepardi, pumy, rysi, karakali, servali, kočky černonohé, psi hyenovití, psi ušatí, šakali, vlci, všechny 3 druhy hyen, nosáli, mývali, surikaty, mangusty, ženetky, medojedi, paviáni, malpy, kotuli, komby, tamaríni, antilopy losí, nyaly, chocholatky, jeleni, alpaky, prasata bradavičnatá, damani, bodlíni, aguti, emu, dravci, sovy, papoušci (ary, kakadu, žako atd.), turaka, bažanti, pávi, perličky, jeřábi, marabu, ibisi, vodní ptáci, krokodýli, hadi, ještěrky, želvy, pavouci...

Private Wildlife Park - lions (including white), tigers (Indian, Amur and white), leopards, jaguars, cheetahs, cougars, lynxes, caracals, servals, black-footed cats, wild dogs, bat-eared foxes, jackals, wolves, all 3 species of hyenas, coatis, raccoons, meerkats, mongooses, genets, honey badgers, baboons, capuchins, squirrel monkeys, galagos, tamarins, elands, nyalas, duikers, deer, alpacas, warthogs, hyraxes, tenrecs, agoutis, emus, raptors, owls, parrots (macaws, cockatoos, African grey etc.), turacos, pheasants, peacocks, guinea fowls, cranes, marabous, ibises, waterfowl, crocodiles, snakes, lizards, turtles, spiders...

ubytování
accommodation

restaurace
restaurant

2009

soukromé (Erich Venter)
private (Erich Venter)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A             
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.11. 2015 Poslední úprava 22.11. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.