!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Damwal

 většina zdrojů uvádí Groblersdal nebo Kranspoort (v provincii Mpumalanga) • most of sources mention Groblersdal or Kranspoort (in Mpumalanga province)


Loskop Reptile Park
 
25°24'04"S, 29°21'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-LP-0016A
     
 
Loskopdam Nature Reserve Road
Limpopo
SOUTH AFRICA
 
+27 829287543
+27 731462525
+27 832283188
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
menší park plazů - krokodýli, želvy, ale hlavně hadi (mamby, kobry, bojgy...)

smallish reptile park - crocodiles, tortoises, but mainly snakes (mambas, cobras, boomslangs...)

obchod se suvenýry, blízko je Loskopdam Nature Reserve
curio shop, Loskopdam Nature Reserve is near

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.03. 2010 Poslední úprava 18.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.