!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Diepdrift

některé zdroje uvádí • some sources mention Bela-Bela (Warmbaths)
Diepdrift je farma, nejbližší město je příliš daleko • Diepdrift is a farm, nearbiest city is too far


De Wildt / Shingwedzi Cheetah and Wildlife Ranch
Shingwedzi Cheetah and Wild Dog Breeding Ranch
24°40'14"S, 28°02'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-LP-0008B
     
 
Diepdrift farm
Bela-Bela
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 808
Bela-Bela, 0480
Limpopo
SOUTH AFRICA
 
+27 877514001
+27 832577395
 
N/A
 
shingwedzi☼dewildt.co.za
 
www.dewildt.co.za/...
Volunteers' site: www.cheetahvolunteer.com
 
 
  satelitní zařízení Ann van Dyk Cheetah centra (dříve De Wildt Cheetah Centre) - speciální chovné zařízení především gepardů a psů hyenovitých. Dále kočky plavé, servali, karalali, supi...

satellite facility of Ann van Dyk Cheetah Centre (formerly De Wildt Cheetah Centre) - special breeding facility especially for cheetahs and Wild dogs. Furthermore also African wildcat, servals, caracals, vultures...

  množství divokých zvířat, možnost ubytování
numerous wild animals, possibility of accommodation

restaurace
restaurant

1998

Ann van Dyk Cheetah Centre (dříve • previously De Wildt Cheetah Centre)

800 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.03. 2010 Poslední úprava 16.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.