!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Groblersdal
 

Jugomaro Predator Park
 
25°06'41"S, 29°14'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0020A
     
 
Loskop noth 667
Groblersdal, 0470
Limpopo
SOUTH AFRICA
 
+27 825580700
+27 825580701
+27 825580703
 
N/A
 
jugomaro☼hotmail.com
 
www.jugomaro.co.za
 
soukromý rodinný park predátorů - lvi (včetně bílých), tygři (indičtí, jeden sibiřský, jeden bílý a jeden Golden Tabby), jaguáři, karakli, servali, kanadští vlci, krokodýli (?)
Počátkem roku 2015 se park dostal do finančních problémů, které vyústily až v soudní řízení a následné nařízení likvidace parku. Park má nového majitele, což je zpochybňováno a tak spory pokračují, v současné době je park dočasně (?) uzavřen.

private family Predator Park - lions (including white), tigers (Indian, one Amur, one white and one Golden Tabby), jaguars, caracals, servals, Canadian wolves, crocodiles (?)
In early 2015, the park got into financial problems which have resulted in legal proceedings and subsequent court order for park liquidation. The park has a new owner, what is disputed and so the dispute continues, currently the park is temporarily (?) closed.

obchod se suvenýry, ubytování
curio shop, accommodation

restaurace
restaurant

2010 (Goosey Fernandes); červenec 2015 - dočasné (?) uzavření (konec září - začátek listopadu - krátce otevřeno)
2010 (Goosey Fernandes); July 2015 - temporary (?) closing (late September - early November - shortly opened)

soukromé (Antonie Brown, předtím Goosey Fernandes)
private (Antonie Brown, than Goosey Fernandes)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A 9 / 33
(~ červen • June 2015)
N/A N/A N/A
 
N/A             
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.11. 2015 Poslední úprava 21.11. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.