!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Klaserie

většina zdrojů uvádí • most of sources mention Hoedspruit


Hoedspruit Endangered Species Centre
HESC
předešlé názvy  •  former names
Hoedspruit Cheetah Breeding and Research Centre • Hoedspruit Research and Breeding Centre for Endangered Species
24°30'46"S, 31°02'46"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-LP-0003A
     
 
R40 Hoedspruit / Klaserie
Hoedspruit 1380
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 25745
Monument Park 0105
SOUTH AFRICA
 
+27 157931633
+27 836542299

Pretoria Head Office:
+27 124605605
+27 124607538
 
+27 157931646

Pretoria Head Office:
+27 866864973
 
info☼cheetahcentre.co.za
management☼cheetahcentre.co.za
 
www.hesc.co.za www.wildlifecentre.co.za www.cheetahcentre.co.za
 
původně centrum především pro gepardy, dnes chovné programy gepardů, psů hyenovitých, koček černonohých, koček plavých a jeřábů rajských. Krom toho též konfiskovaná, zraněná a osiřelá zvířata (antilopy, buvoli, nosorožec, lvi, tygři, pes ušatý, zoborožci, jeřábi...)

initially the center especially for cheetahs, today breeding programs for cheetahs, African wild dogs, black-footed cats, African wild cats and blue cranes. Furthermore also confiscated, injured and orphaned animals (antelopes, buffalos, rhino, lions, tigers, bat-eared fox, hornbills, cranes ...)

obchod se suvenýry, safari na slonech, možnost ubytování, Kapama Game Reserve (HESC leží uvnitř Kapama GR)
curio shop, elephant back safari, possibility of accommodation, Kapama Game Reserve (HESC lies within Kapama GR)

zahradní restaurace
tea garden

1988

nezisková organizace
non-profit organisation

N/A

 
1) Who is the HESC

N/A N/A N/A 16 / 331
(2010)
N/A 3 / 29 13 / 302
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Antonio di Biasio, 17.08. 2009
Image 1 of 12
Antonio di Biasio, 17.08. 2009
Antonio di Biasio, 17.08. 2009
Antonio di Biasio, 17.08. 2009
Image 2 of 12
Antonio di Biasio, 17.08. 2009
Antonio di Biasio, 17.08. 2009
Antonio di Biasio, 17.08. 2009
Image 3 of 12
Antonio di Biasio, 17.08. 2009
Antonio di Biasio, 17.08. 2009
Antonio di Biasio, 17.08. 2009
Image 4 of 12
Antonio di Biasio, 17.08. 2009
Antonio di Biasio, 17.08. 2009
Antonio di Biasio, 28.08. 2009
Image 5 of 12
Antonio di Biasio, 28.08. 2009
Antonio di Biasio, 28.08. 2009
Antonio di Biasio, 28.08. 2009
Image 6 of 12
Antonio di Biasio, 28.08. 2009
Antonio di Biasio, 28.08. 2009
Antonio di Biasio, 28.08. 2009
Image 7 of 12
Antonio di Biasio, 28.08. 2009
Antonio di Biasio, 28.08. 2009
Antonio di Biasio, 28.08. 2009
Image 8 of 12
Antonio di Biasio, 28.08. 2009
Antonio di Biasio, 28.08. 2009
Antonio di Biasio, 28.08. 2009
Image 9 of 12
Antonio di Biasio, 28.08. 2009
Antonio di Biasio, 28.08. 2009
Antonio di Biasio, 31.08. 2009
Image 10 of 12
Antonio di Biasio, 31.08. 2009
Antonio di Biasio, 31.08. 2009
Antonio di Biasio, 31.08. 2009
Image 11 of 12
Antonio di Biasio, 31.08. 2009
Antonio di Biasio, 31.08. 2009
Antonio di Biasio, 31.08. 2009
Image 12 of 12
Antonio di Biasio, 31.08. 2009
Antonio di Biasio, 31.08. 2009

  Stránka vytvořena 15.03. 2010 Poslední úprava 11.05. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.