!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Mokopane

dříve • formerly Vrednburg • Pieter Potgietersrus • Potgietersrus


Mokopane Biodiversity Conservation Centre
předešlé názvy  •  former names
-> ~2003
Potgietersrus Game Breeding Centre

2003 -  ??
Mokopane Game Breeding Centre
24°10'13"S, 29°01'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-LP-0001A
     
 
PO Box 170
Mokopane 0600
SOUTH AFRICA
 
+27 154914314
 
+27 154917510
 
mark☼nzg.ac.za
info☼oasishotel.co.za
 
www.nzg.ac.za/...  
 
centrum se skládá ze Zoo, chovných kempů a volných pastvin, vše přizpůsobeno velkému množství afrických druhů, jakož i druhům Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie. Lvi, gepardi, psi hyenovití, nosorožci, hrošíci, žirafy, zebry, mnoho druhů antilop, buvoli, prasta bradavičnatá, afričtí divocí osli, jeleni, lemuři, pštrosi...

the centre is comprising of a Zoo, breeding camps and a free ranging area, all accommodating a large variety of African species as well as species from South America and South East Lions, cheetahs, wild dogs, rhinos, pygmy hippos, giraffes, zebras, many species of antelopes, buffaloes, warthogs, African wild asses, deer, lemurs, ostriches...

možnost ubytování
possibility of accommodation

N/A

1979 - založení, 23. října 1981 - otevření veřejnosti
1979 - foundation, 23rd October 1981 - opening to the public

National Zoological Gardens of South Africa (Pretoria Zoo)

1.334 ha

 
N/A

N/A N/A N/A 58 / 988
(2009)
N/A 26 / 83 32 / 905
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 14.03. 2010 Poslední úprava 29.10. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.