!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Polokwane

dříve • formerly Pietersburg


Zanna Bird and Reptile Park
předešlé názvy  •  former names
-> ~2005
Pietersburg Bird and Reptile Park

2005 -  ??
Polokwane Bird and Reptile Park
23°55'29"S, 29°26'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-LP-0002A
     
 
118 Lawton Rd
Ivydale
Polokwane, 0700
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 1212
Polokwane, 0700
SOUTH AFRICA
 
+27 152300023
 
+27 152930114
 
brunozanna☼gmail.com
 
N/A
 
(nejen) park ptáků a plazů u zverimexu - hadi, krokodýli, ryby, pavouci, vodní ptáci, papoušci a další ptáci (údajně okolo 280 druhů - ?), opice, karakali, daňci, domácí zvířata (kozy, prasata...)

(not only) bird and reptile park of a pet-shop - snakes, crocodiles, fishes, spiders, waterfowl, parrots and other birds (reportedly around 280 species - ?), monkeys, caracals, fallow deer, domestic animals (goats, pigs...)

jízda na koních, zverimex, golfové hřiště
horse riding, pet-shop, golf course

kavárna, pikniková místa
coffee shop, picnic spots

N/A

městské
municipal

N/A

dříve •
formerly
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 14.03. 2010 Poslední úprava 14.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.