!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Polokwane

dříve • formerly Pietersburg


WildThingZ Animal Park
WildThingZ Animal World
23°56'29"S, 29°25'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-LP-0011A
     
 
Plot 56
Sterkloop, Roodeport Road
0699, Polokwane
SOUTH AFRICA
 
+27 152905400
 
N/A
 
Meropa Casino and Entertainment World:
meromvg☼sunint.co.za
 
N/A  
 
Ptačí a plazí park s motýlí zahradou a insektáriem, který leží ve Wild World Outdoor Area kasina Meropa. Především místní druhy motýlů, plazů, dravců a jiných ptáků (papoušci, kachny, jeřábi...).

Bird and Reptile Park with Butterfly Garden and Insectarium, which lies in Wild World Outdoor Area of Meropa Casino. Especially indigenous species of butterflies, reptiles, birds of prey and other birds (parrots, ducks, cranes...).

show s plazy a dravými ptáky (viz SA National Bird of Prey Centre); v Meropa Casino and Entertainment World je i spousta dalších atrakcí - rychlodráha, amfiteátr, trh atd.
Reptile and raptors show (see SA National Bird of Prey Centre); in Meropa Casino and Entertainment World there is also many other attractions - speedway, amphitheatre, fair and market, etc.

čajovna
tea-room

N/A

soukromé (Wildthingz Animal Park (Pty) Ltd)
private (Wildthingz Animal Park (Pty) Ltd)

N/A

 
 
N/A

cca 30 / ?

N/A N/A N/A
N/A cca 200 / ? N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.03. 2010 Poslední úprava 23.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.