!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Thabazimbi
 

Marakele Predator Centre
 
24°32'43"S, 27°27'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0024A
     
 
Kwaggasvlakte farm
Thabazimbi
Limpopo
SOUTH AFRICA
 
+27 715977752
+27 823232456
 
N/A
 
chodge☼mweb.co.za
 
www.marakelepredatorcentre.co.za  
 
soukromé centrum (nejen) predátorů, které leží asi 9 km od města Thabazimbi - lvi (včetně bílých), tygři (včetně bílých), gepardi, rysi, servali, hyeny, šakali, surikaty, nosáli, mývali, malpy, chápani, kosmani, prasata, kakadu...

private center (not only) of predators, which is lying about 9 km from the town of Thabazimbi - lions (including white), tigers (including white), cheetahs, lynxes, servals, hyenas, jackals, meerkats, coatis, raccoons, capuchins, spider monkeys, marmosets, pigs, cockatoos...

lion mobil (jízda lvím safari), dětské hřiště, bazén
lion mobil (lion safari drive), kid's play area, swimming pool

kavárna, piknikový prostor
coffee shop, picnic area

prosinec 2010 (chov lvů již od 2003 - na jiném místě)
December 2010 (breeding of lions already since 2003 - on another place)

soukromé (Michael a Emma Holge)
private (Michael and Emma Holge)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A             
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.11. 2015 Poslední úprava 23.11. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.