!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Tzaneen
 

Agatha Crocodile Ranch
 
23°54'27"S, 30°07'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0013B
     
 
Agatha
Tzaneen
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 790
Tzaneen 0850
Limpopo
SOUTH AFRICA
 
+27 153074398
+27 825625004
 
N/A
 
agathacroc☼vodamail.co.za
 
www.agatha-crocodile.co.za  
 
krokodýlí ranč - částečně komerční, především však turistický - jedna z nejpopulárnějších turistických atrakcí Limpopa. Více než 200 krokodýlů v jednom expozičním obrovském výběhu s bazénem a s ostrůvky + výběh mláďat.

crocodile ranch - partly commercial, however particularly touristic - one of the most popular tourist attraction of Limpopo. More than 200 crocodiles in one exposition pen with a pool and islets + pen of young crocodiles.

prohlídky s průvodcem, show krmení, obchod se suvenýry, místní umělecká galerie
guided tours, feeding show, curio shop, local art gallery

základní občerstvení
basic refreshment

1978 (Milan & Blanka Darazs)

soukromé (Paul Darazs)
private (Paul Darazs)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A 1 / cca 220
(2009)
1 / cca 220 N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.03. 2010 Poslední úprava 17.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.