!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Usutu

většina zdrojů uvádí • most sources mention Alldays


Limpopo Predator Park
 
22°34'43"S, 28°37'13"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0021A
     
 
Alldays
Limpopo
SOUTH AFRICA
 
+27 716087843
 
+27 866522685
 
N/A
 
N/A  
 
soukromý park predátorů je poněkud kontroverzním, volunteery často kritizovaným zařízením, jelikož jeho majitel organizuje také trofejní lov (Ingogo Safaris) a park prý slouží jako komerční množírna lvů. Limpopo Predator Park je na seznamu volunteerských nedoporučených zařízení v kategorii "Ugly" (odporný). Existuje dokonce Facebooková "anti-stránka" parku.
Lvi (včetně bílých), tygři, karakali, servali, psi hyenovití, hroši, krokodýlí a rehabilitovaná nebo zachráněná zvířata (antilopy, paviáni a další opice...)

private Predator park is somewhat controversial, often criticized facility by Volunteers, because its owner also organizes trophy hunting (Ingogo Safaris) and the park allegedly serves as a commercial lion puppy mill. Volunteer describe as live cats are thrown to lion cubs for hunting etc. Limpopo Predator Park is on the list volunteer unrecommended facilities in the category "Ugly". Even Facebook "anti-page" of the park exists.
Lions (including white), tigers, caracals, servals, wild dogs, hippos, crocodiles and rehabilitated or rescued animals (antelopes, baboons and other monkeys...)

rybaření, jízda za divokými zvířaty, ubytování
fishing, game drive, accommodation

N/A

N/A

soukromé (Walter Slippers)
private (Walter Slippers)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A             
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.11. 2015 Poslední úprava 21.11. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.