!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Vaalwal

Vaalwal je farma, nejbližší město je příliš daleko • Vaalwal is a farm, nearbiest city is too far


Zebula Animal Encounters
Animal Encounters of Zebula Golf Estate & Spa
24°44'53"S, 27°57'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-LP-0017A
     
 
Farm No 534 KQ
D1000
Mabula District
Bela Bela
Limpopo Province, 0480
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box1500
Bela Bela 0480
SOUTH AFRICA
 
+27 147347700
 
+27 147347701
 
reception☼zebula.co.za
 
www.zebula.co.za/...
 
ačkoli je oficiální název Golf Estate and Spa (golfový statek a lázně), jde především o Game park, jehož součástí je (kromě golfového hřiště, lázní, ubytování apod.) také několik zařízení s chovanými zvířaty - nová voliéra (exotičtí ptáci, chocholatky, veverky...), park hadů a plazů, výběhy gepardů, tygrů, lvů, karakalů a surikat, krokodýlí rokle a nově též interakce a safari na slonech.

although the official name is Golf Estate and Spa, it is primarily the Game Park, which includes (in addition to the golf course, spa, accommodation, etc.) also several facilities with captive animals - a new aviary (exotic birds, duikers, squirrels ...), snake and reptile park, enclosure of cheetah, tigers, lions, caracals and meerkats, crocodile gorge and also new interactions and safari with elephants.

interakce se lvíčaty, tygřaty, gepardy, slony, hady, krokodýly a dalšími plazy, další aktivity Game parku, ubytování
interactions with lion and tiger cubs, cheetahs, elephants, snakes, crocodiles and other reptiles, other activities of Game Park, accommodation

restaurace, snack bar
restaurant, snack bar

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.05. 2010 Poslední úprava 10.05. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.