!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Limpopo

 
Witwal

Witwal je farma, nejbližší město je příliš daleko • Witwal is a farm, nearbiest city is too far


Mabula Game Lodge
 
24°44'22"S, 27°55'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-LP-0010B
     
 
Witwal farm
Bela-Bela
SOUTH AFRICA

Postal address:
Private Bag X1665
Bela Bela 0480
SOUTH AFRICA
 
+27 147347000
 
+27 14 7340001
 
reservations☼lodge.mabula.co.za
 
www.mabula.com
 
ubytovací zařízení a game park, jehož součástí je i park plazů. Dále také WAZA projekt zemních zoborožců a chovný projekt gepardů

lodge and game park, which includes the Reptile Park. Furthermore also the ground hornbill WAZA project and the cheetah breeding project.

krmení krokodýlů a hadů, pozorovatelna hrochů a další aktivity Game parku, obchod se suvenýry, ubytování
crocodiles and snakes feeding, hippo viewing deck and other activities of Game Park, curio shop, accommodation

restaurace, venkovní i vnitřní bar
restaurant, outdoor and indoor bar

1994

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 09.05. 2010 Poslední úprava 09.05. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.