!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Mpumalanga
iMpumalanga

 
Badplaas

eManzana


Cradle of Life
Cradle of Life Biopark
25°55'04"S, 30°35'56"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0010A
     
 
Road R38
Badplaas, 1190
Mpumalanga
SOUTH AFRICA
 
+27 823451924
+27 824523444
 
N/A
 
info☼cradleoflife.co.za
gm☼cradleoflife.co.za
 
www.cradleoflife.co.za
 
obrovský biopark, který začal odkoupením 83 farem (v r. 2003) a odstraněním všech pozůstatků lidské činnosti (ploty, domy apod.). Bylo vybudováno několik obrovských výběhů především pro šelmy, pro které je biopark nebo wildlife park druhou šancí (zachráněná od trofejního lovu, z exotických zverimexů, sirotci, pašovaná atd.). Přes výběhy jsou návštěvníci voženi speciálním vozem podobně jako v safari nebo i game parcích. Lvi (včetně bílých, tygři sibiřští, jaguáři, levharti, gepardi, pumy, servali, karakali, šakali, sibiřští vlci, hyeny, surikaty, mangusty, kosmani, sovy, dravci, hadi, ještěrky..., dětská farma s domácími zvířaty (prasata, kozy, kachny, husy, pávi, slepice, želvy...)

huge Biopark, which began by purchase of 83 farms (in 2003) and destroying all remnants of human activity (fences, houses etc.). It was built several huge enclosures especially for carnivores, for which the biopark or wildlife park is a second chance (rescued from trophy hunting, from exotic pet shops, orphans, smuggled animals etc.). Visitors are carried through the enclosures by car like in safari or game parks. Lions (including white, Amur tigers, jaguars, leopards, cheetahs, cougars, servals, caracals, jackals, Siberian tundra wolves, hyenas, meerkats, mongooses, marmosets, owls, raptors, snakes, lizards..., kid's farm with domestic animals (pigs, goats, ducks, geese, peacocks, chickens, turtles...)

dětské hřiště, rybaření, pozorování ptáků, ubytování
children's playground, fishing, bird watching, accommodation

restaurace
restaurant

~2013 (??)

soukromé (Winnie Human)
private (Winnie Human)

19.000 ha (190 km2)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.11. 2015 Poslední úprava 29.11. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.