!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Mpumalanga
iMpumalanga

 
Hazyview
 

MonkeyBirds
MonkeyBirds Zoo • MokeyBirds Land
25°02'16"S, 31°07'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0009A
     
 
Main Road R40
Hazyview, 1242
Mpumalanga
SOUTH AFRICA
 
+27 824111065
+27 836804624
 
+27 1234567892
 
info☼monkeybirds.co.za
 
www.monkeybirds.co.za
 
nová soukromá opičí a ptačí zoo - okolo 120 primátů a 100 ptáků - makaci, malpy, kotuli, lemuři, tamríni, kosmani, papoušci (ary, kakadu, eklekusi, žako...), korunáči, labutě...

new private monkey and bird zoo - around 120 primates and 100 birds - macaques, capuchins, squirrel monkeys, lemurs, tamarins, marmosets, parrots (macaws, cockatoos, eclectuses, African grey parrots...), crowned pigeons, swans...

N/A

restaurace
restaurant

2012

soukromé (Winnie Human)
private (Winnie Human)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.11. 2015 Poslední úprava 29.11. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.