!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Mpumalanga
iMpumalanga

 
Hazyview
 

Perry's Bridge Reptile Park
 
25°02'34"S, 31°07'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0002A
     
 
Perry's Bridge Tourist Centre
Cnr R40 and R536
Hazyview 1242
SOUTH AFRICA

Po Box 1515
Hazyview
Mpumulanga
SOUTH AFRICA
 
+27 137377680
 
+27 137378337
 
info☼perrysbridgereptilepark.com
 
www.perrysbridgereptilepark.com
 
populární (ačkoli nový) park plazů - okolo 60 druhů plazů - hadi (zmije, kobry, mamby, bojgy, chřestýši, krajty, hroznýši), želvy, krokodýli, aligátoři, ještěrky (leguáni, varani, agamy, bazilišci), několik druhů žab a pavouků a pár dalších zvířat (pávi, husy, kachny, vietnamská prasata...)

popular (although new) reptile park - around 60 species of reptiles - snakes (vipers, cobras, mambas, boigas, rattlesnakes, pythons, boas), tortoises, crocodiles, alligators, lizards (iguanas, monitors, agamas, basilisks), several species of frogs and  spiders and couple other animals (peacocks, geese, ducks, pot-bellied pigs...)

ukázky, krmení krokodýlů a aligátorů, obchod se suvenýry
demonstrations, crocodiles and alligators feeding, souvenir shop

N/A

2008

soukromé (Rick Budai)
private (Rick Budai)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.03. 2010 Poslední úprava 19.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.