!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Mpumalanga
iMpumalanga

 
Middelburg

historicky • historically: Nasareth


Middelburg Zoological Gardens
Mpumalanga Zoo • Mpuma Zoo
25°46'13"S, 29°27'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0001A
     
 
P.O.Box 1557
Middelburg, 1050
SOUTH AFRICA
 
+27 13229581
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
o této zoo nejsou žádné aktuální informace - je možné, že již byla zrušena. Podle zprávy z roku 1995, stála zoo před velmi nejistou budoucností (byly zde opice, šakali a pár dalších zvířat). Odbor životního prostředí Mpumalangy chtěl zoo odkoupit a nabízel za ní 700.000 ZAR, majitel však požadoval o 50.000 ZAR více. K odkoupení a naplnění plánů na vybudování plnohodnotného centra ekologické výchovy zřejmě nedošlo a zoo s nevětší pravděpodobností již neexistuje.

there is no current information about this zoo - may be it have already been canceled. According to an information of 1995, the zoo stood before a very uncertain future (there were monkeys, jackals and a few other animals). Mpumalanga environmental affairs department wanted to buy the zoo and offered for it 700,000 ZAR, however, the owner required ZAR 50,000 more. The purchase and fulfillment of plans to build a full-fledged environmental education center apparently was not realized and most likely the zoo doesn't exist anymore.

N/A

N/A

N/A

soukromé (Fanie Mellet), v roce 1995 / 96 Odbor životního prostředí Mpumalangy jednal o odkoupení, ale pravděpodobně k němu nedošlo
private (Fanie Mellet), in 1995 / 96, the Mpumalanga environmental affairs department dealt the purchase, but probably it was not realized

2 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.03. 2010 Poslední úprava 19.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.