!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Mpumalanga
iMpumalanga

 
Nelspruit

Nelspruit byl v r. 2009 přejmenován na Mbombela, ale změna názvu byla soudně napadena a tak se zatím stále užívá Nelspruit • Nelspruit was renamed to Mbombela in 2009, but the name change was challenged before the courts and so still Nelspruit is used


Croc River Enviro Park
předešlé názvy  •  former names
?? - ??
Croc River Snake and Reptile Park
25°27'25"S, 30°57'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0003A
     
 
1 Rivier Road
Erf 24, Vintonia
Nelspruit, 1200
Mpumulanga
SOUTH AFRICA
 
+27 137525511
+27 825585090
 
+27 137552642
 
reptile☼pixie.co.za
 
N/A  
 
jeden z největších plazích parků v Africe. Želví rybník, rybí rybník, výběh varanů, výběh krokodýlů atd. - vše kaskádovitě propojené vodou. Tropický dům pro exotické druhy je plný akvaterárií. Je zde i funkční 9ti metrový vnitřní vodopád. Pouštní dům, kde je vytvořené pouštní klima. Zajímavá kolekce hadů, pavouků atd. Podle některých informací byl park zavřen (?).

one of the largest reptile parks in Africa. Turtle pond, fish pond, water monitor enclosure, crocodile pen etc. - all linked by a cascading waterway. The Tropical House for exotic species is full of terraquariums. There is also a features 9 meter high indoor waterfall. Desert House, where the desert climate is created. Interesting collection of snakes, spiders etc. According to some information the park was closed (?).

živé prezentace, auditorium s moderním audiovizuálním zařízením, nábřežní stezka, dětské hřiště a dětská farma s domácími zvířaty, jízda na ponících, prolézačky, skákací hrad, blízko je populární botanická zahrada

live presentations, the auditorium with modern audiovisual facilities, riverside trail, children's playground and touch farm with house animals, pony rides, jungle gyms, jumping castle, nearby is a popular botanical garden

zahradní restaurace, prostor pro piknik a barbecue
tea garden, picnic and barbecue area

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.03. 2010 Poslední úprava 19.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.