!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severní Kapsko • Northern Cape
Noord-Kaap •  iTlhagwini-Kapa • Kapa Leboya • Kapa Leboa • Kapa-N’walungu • Kapa Bokone  • Kapa Devhula • eMntla-Koloni • iKipi laseNyakatho

 
Kuruman

některé zdroje uvádí • some sources mention Kathu


Kalahari Raptor Centre
KRC
27°26'43"S, 23°10'13"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-NC-0001A
     
 
374 Kathu Rd
Kuruman, 8460
SOUTH AFRICA

P O Box 1386
Kathu, 8446
Northern Cape
SOUTH AFRICA
 
+27 731804445
+27 731622527
+27 738033066
 
N/A
 
kraptor☼mweb.co.za
 
N/A
 
péče o zraněné a osiřelé dravce, predátory a malé savce. Ptáci, kteří nemohou být znovu vypuštěni jsou v prostorné voliéře - orli bojovní, Verreauxovi, okroví a jasnohlasí, orlíci tmavoprsí, výří bělavý a afričtí, rarozi jižní, káňata, jestřábi kukačkovití. Supi mají vlastní otevřený kemp, který slouží jako zdroj potravy i pro divoké supy (supi královští, afričtí a kapští). Dále dropi, čápi, karakali, psi ušatí, surikaty, šakali, antilopy skákavé, impaly, oryxi, dikobrazi atd.

care for injured and orphaned raptors, predators and small mammals. Birds, which can not be released are in large aviary - martial, Verreaux's, tawny and African fish eagles, black-chested snake-eagles, giant and spotted eagle-owls, lanner falcons, buzzards, pale chanting goshawks. Vultures have their own open camp, which doubles as a food source also for wild vultures (lapped-faced, white-backed and Cape vultures). Furthermore bustards, storks, caracals, bat-eared foxes, meerkats, jackals, springboks, impalas, oryxes, porcupines etc.

možnost ubytování; aktivity game parku, kde se centrum nachází; ubytování; návštěvy jen po předchozí dohodě
possibility of accommodation; activities of Game Park, within the centre is located; accommodation; visits by previous appointment only

N/A

1988 (by Chris Mercer & Beverley Pervan)

soukromé (Mike, Sue a Jason Finlay, kteří koupili KRC od zakladatelů v březnu 2005)
private (Mike, Sue a Jason Finlay, which bought the KRC from its founders in Mart 2005)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.04. 2010 Poslední úprava 10.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.