!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Hartbeespoort

familiárně • familiarly Harties
dříve • formerly Schoemansville


Bush Babies Monkey Sanctuary
 
25°43'10"S, 27°48'16"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0006A
     
 
Plot 108
Old Rustenburg Rd
Zandfontein
Brits
North West Province
SOUTH AFRICA
 
+27 122589908 / 9
+27 717917712
 
N/A
 
info☼monkeysanctuary.co.za
 
www.monkeysanctuary.co.za
 
zařízení pro zabavené a nechtěné opice ("domácí mazlíčky") - opice se pohybují volně, návštěvníci chodí přes původní les po vyvýšených dřevěných lávkách. Nejen africké druhy opic (kočkodani, komby, lemuři...), ale i opice z Jižní Ameriky apod. (malpy, kotuli. chápani atd.)

facility for seized and unwanted monkeys (pets) - monkeys roam free, visitors walk through indigenous forest on elevated wooden walkways. Not only African monkey species (vervet monkeys, galagos, lemurs...), but also monkeys from South America etc. (capuchins, squirrel and spider monkeys etc.)

prohlídky s průvodcem; množství aktivit a atrakcí v okolí u Hartbeespoort Dam
guided tours, number of activities and attractions around the Hartbeespoort Dam

N/A

duben 2009 (Craig Saunders)
April 2009 (Craig Saunders)

soukromé
private

~7 ha

N/A
 
1) About Bush Babies Monkey Sanctuary

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.03. 2010 Poslední úprava 22.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.