!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Melodie

 většina zdrojů uvádí • most sources mention Hartbeespoort (Schoemansville)


Hartebeespoortdam Aquarium
Hartbeespoort Aquarium
Hartbeespoortdam Akwarium
25°44'15"S, 27°54'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0003A
     
 
Plot 97
Tielmann Street
Melodie
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 69
Hartbeespoort 0216
SOUTH AFRICA
 
+27 122590080
+27 824692979
 
+27 122590080
 
aquarium☼hartbeespoortdam.com
 
N/A  
 
sladkovodní i tropické ryby, krokodýli, želvy, pelikáni, pávi, vodní ptáci, tuleni, tučňáci atd.

freshwater and tropical fishes, crocodiles, turtles, pelicans, waterfowl, peacocks, seals, penguins etc.

víkendové show (tuleni, pelikáni, tučňáci, krokodýli); množství aktivit a atrakcí v okolí u Hartbeespoort Dam
weekend show (seals, pelicans, penguins, crocodiles); number of activities and attractions around the Hartbeespoort Dam

zahradní restaurace
tea garden

někdy v 60. letech
sometime in the 1960s

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.03. 2010 Poslední úprava 21.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.