!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Melodie

 většina zdrojů uvádí • most sources mention Hartbeespoort (Schoemansville)


Makalani Bird Park
 
25°43'03"S, 27°54'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0011A
     
 
Beethowen Street
Melodia
Hartbeespoort Dam
SOUTH AFRICA
 
+27 122538021
+27 724569301
 
N/A
 
mich☼holiday-resorts.co.za
 
www.holiday-resorts.co.za  
 
ptačí park s dětskou zoo v Makalani Holiday Resortu. Největší kolekce loriů v Jižní Africe

bird park with petting zoo in Makalani Holiday Resort. The largest collection of Lories in South Africa.

obchod se suvenýry a řemeslnými výrobky, ubytování, mini parní vláček; množství aktivit a atrakcí v okolí u Hartbeespoort Dam
souvenir and craft shop, accommodation, mini steam train; number of activities and attractions around the Hartbeespoort Dam

zahradní restaurace, restaurace
tea garden, restaurant

N/A

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.03. 2010 Poslední úprava 21.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.