!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Rustenburg

 


Akwaaba Predator Park
(Akwaaba = Welcome)
25°42'27"S, 27°05'46"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0023A
     
 
R52 Koster Road
Doornlaagte
Rustenburg
SOUTH AFRICA
 
+27 832829786
+27 717317103
 
+27 862606449
 
info☼akwaabalodge.co.za
 
www.akwaabalodge.co.za/...
 
soukromý park predátorů - lvi (včetně bílých), tygři (včetně bílých), gepardi, levharti, jaguáři, rysi, servali, karakali, oceloti, hyeny skvrnité a žíhané, psi hyenovití, vlci...

private predator park - lions (including white), tigers (including white), cheetahs, leopards, jaguars, lynxes, servals, caracals, ocelots, spotted and striped hyenas, wild dogs, wolves...

interakce se zvířaty, ubytování
interactions with animals, accommodation

N/A

lodge okolo 2008, predator park později - asi 2012
the lodge around 2008, the pradator park later - probably 2012

soukromé (Nazeer Cajee)
private (Nazeer Cajee)

72 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.12. 2015 Poslední úprava 11.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.