!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Rustenburg
 

Predators Rock Zoo
 
25°38'20"S, 27°05'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0020A
     
 
Shylock 30
Rustenburg
North West province
SOUTH AFRICA
 
+27 798494465
+27 824488535
+27 790245558
 
N/A
 
predatorsrock☼mweb.co.za
 
www.predatorsrock.wix.com
 
soukromá zoo v Prdators Rock Bush Lodge - lvi (včetně bílých), tygři, levharti, gepardi, karakali, servali, hyeny, hyenky, šakali, psi hyenovití, psi ušatí, vlci, mangusty, surikaty, paviáni, kočkodani, krokodýli, leguáni, želvy, hadi... a několik krotkých zvířat, která se volně pohybují územím lodge (impaly, sntilopy skákavé, antilopy losí, antilopy trpasličí, buvolci, přímorožci, nyaly, pakoni, chocholatky, zebry, jeleni, pštrosi, emu...

private zoo in Predators Rock Bush Lodge - lions (including white), tigers, leopards, cheetahs, caracals, servals, hyenas, aardwolves, jackals, wild dogs, bat-eared foxes, wolves, mongooses, meerkats, baboons, vervet monkeys, crocodiles, iguanas, turtles, snakes... and several tame animals that roam free in the area of the lodge (impalas, springboks, elands, steenboks, hartebeests, oryxes, nyalas, wildebeests, duikers, zebras, deer, ostriches, emus...

ubytování
accommodation

N/A

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.12. 2015 Poslední úprava 11.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.