!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Skeerpoort
 

The Lake Predator Park
 
25°47'03"S, 27°47'24"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0012A
     
 
Plot 90
Du Rust
Skeerpoort
North West province
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 176
Skeerpoort, 0530
SOUTH AFRICA
 
+27 824561957
+27 769446727
+27 833760549
 
N/A
 
predator☼live.co.za
tony☼sa-online.co.za
 
www.thelakepredatorpark.co.za
 
chovné zařízení především pro velké i malé kočky - lvi, tygři (včetně bílých), levharti, gepardi, karakali, ale i medvědi, hyeny, psi hyenovití, hroši, antilopy, zebry, dravci, vodní ptáci, hadi...

breeding facility especially for big and small cats - lions, tigers (include white), leoprads, cheetahs, caracals, but also bears, hyenas, wild dogs, hippos, antelopes, zebras, birds of prey, waterfowl, snakes...

obchod se suvenýry, možnost ubytování, množství aktivit a atrakcí v okolí u Hartbeespoort Dam
souvenir shop, possibility of accommodation, number of activities and attractions around the Hartbeespoort Dam

restaurace, bar
restaurant, bar

2009 (?)

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.03. 2010 Poslední úprava 23.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.