!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Sun City

Sun City and Lost City


Sun City Animal World
Sun City Animal Farm
25°20'41"S, 25°06'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0017B
     
 
Sun City
SOUTH AFRICA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
www.suninternational.com/...  
 
více méně dětská zoo s několika "ne domácími" zvířaty. Surikaty, gazely, kozy, ovce, kotuli, papoušci, ibisi, bažanti, vodní ptáci, želvy...

more or less children's zoo with several "non-domestic" animals. Meerkats, gazelles, goats, sheep, squirrel monkeys, parrots, ibises, pheasants, waterfowl, tortoises...

kontakt se zvířaty, krmení, obchod se suvenýry, různé atrakce a aktivity Sun City
contact with animals, feeding, curio shop, various attractions and activities of Sun City

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
Location
           
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Image 1 of 6
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Image 2 of 6
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Image 3 of 6
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Image 4 of 6
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Image 5 of 6
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Image 6 of 6
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Ruslou Koorts, 18.02. 2007

  Stránka vytvořena 23.03. 2010 Poslední úprava 29.05. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.