!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Sun City

Sun City and Lost City


Cascades Aviary
 
25°20'40"S, 27°05'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0019A
     
 
Sun City
SOUTH AFRICA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
Hotel: www.suninternational.com/...  
 
voliéry hotelu Cascades - okolo 300 ptáků - především druhy žijící v okolí Sun City, ale i několik exotických a okrasných (papoušci, turaka, bažanti atd.)

aviaries of Cascades Hotel - around 300 birds - species living in surrounding of Sun City, but also several exotic and ornamental (parrots, turacos, pheasants etc.)

různé atrakce a aktivity Sun City
various attractions and activities of Sun City

N/A

N/A

Cascades Hotel

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
Location
           
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Image 1 of 30
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Ruslou Koorts, 08.11. 2006
Image 2 of 30
Ruslou Koorts, 08.11. 2006
Ruslou Koorts, 08.11. 2006
Ruslou Koorts, 08.11. 2006
Image 3 of 30
Ruslou Koorts, 08.11. 2006
Ruslou Koorts, 08.11. 2006
Ruslou Koorts, 08.11. 2006
Image 4 of 30
Ruslou Koorts, 08.11. 2006
Ruslou Koorts, 08.11. 2006
Ruslou Koorts, 10.11. 2006
Image 5 of 30
Ruslou Koorts, 10.11. 2006
Ruslou Koorts, 10.11. 2006
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Image 6 of 30
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Image 7 of 30
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Image 8 of 30
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Image 9 of 30
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Image 10 of 30
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Ruslou Koorts, 19.02. 2007
Image 11 of 30
Ruslou Koorts, 19.02. 2007
Ruslou Koorts, 19.02. 2007
Ruslou Koorts, 19.02. 2007
Image 12 of 30
Ruslou Koorts, 19.02. 2007
Ruslou Koorts, 19.02. 2007
Ruslou Koorts, 19.02. 2007
Image 13 of 30
Ruslou Koorts, 19.02. 2007
Ruslou Koorts, 19.02. 2007
Ruslou Koorts, 19.02. 2007
Image 14 of 30
Ruslou Koorts, 19.02. 2007
Ruslou Koorts, 19.02. 2007
Ruslou Koorts, 19.02. 2007
Image 15 of 30
Ruslou Koorts, 19.02. 2007
Ruslou Koorts, 19.02. 2007
Ruslou Koorts, 19.02. 2007
Image 16 of 30
Ruslou Koorts, 19.02. 2007
Ruslou Koorts, 19.02. 2007
Ruslou Koorts, 20.02. 2007
Image 17 of 30
Ruslou Koorts, 20.02. 2007
Ruslou Koorts, 20.02. 2007
Ruslou Koorts, 06.11. 2007
Image 18 of 30
Ruslou Koorts, 06.11. 2007
Ruslou Koorts, 06.11. 2007
Ruslou Koorts, 06.11. 2007
Image 19 of 30
Ruslou Koorts, 06.11. 2007
Ruslou Koorts, 06.11. 2007
Ruslou Koorts, 06.11. 2007
Image 20 of 30
Ruslou Koorts, 06.11. 2007
Ruslou Koorts, 06.11. 2007
Ruslou Koorts, 06.11. 2007
Image 21 of 30
Ruslou Koorts, 06.11. 2007
Ruslou Koorts, 06.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Image 22 of 30
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Image 23 of 30
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Image 24 of 30
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Image 25 of 30
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Image 26 of 30
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 09.11. 2007
Image 27 of 30
Ruslou Koorts, 09.11. 2007
Ruslou Koorts, 09.11. 2007
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Image 28 of 30
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Image 29 of 30
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Image 30 of 30
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Ruslou Koorts, 13.02. 2008

  Stránka vytvořena 24.03. 2010 Poslední úprava 29.05. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.