!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Sun City

Sun City and Lost City


Kwena Gardens
Kwena Gardens Crocodile Sanctuary and Chalets
25°21'26"S, 27°06'28"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0016B
     
 
1 Kwena Gardens Road
Sun City
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 234
Sun City, 0316
SOUTH AFRICA
 
+27 145521262
 
+27 145521264
 
kwenachalets☼mweb.co.za
 
www.kwenachalets.co.za  
 
ubytovací zařízení s obrovskou scénickou krokodýlí rezervací (a komerční farmou). Okolo 7000 krokodýlů nilských, včetně dvou (údajně) největších chovaných krokodýlů na světě.

accommodation facility with a vast scenic crocodile sanctuary (and the commercial farm). Around 7000 Nile crocodiles, include two (reportedly) biggest captive crocodiles in the world.

prohlídky s průvodcem, krmení, obchod se suvenýry, různé atrakce a aktivity Sun City
guided tours, feeding, curio shop, various attractions and activities of Sun City

kavárna
coffee shop

1985

soukromé
private

8,2 ha - celý areál (z toho 2,7 ha zastavěná plocha, zbytek přírodní les)
8.2 ha - the whole property (2.7 ha of that is build-up area, the rest is natural bush)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
Location
           
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Image 1 of 24
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Image 2 of 24
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Image 3 of 24
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Image 4 of 24
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Image 5 of 24
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Image 6 of 24
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Image 7 of 24
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Image 8 of 24
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Image 9 of 24
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Image 10 of 24
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Image 11 of 24
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Image 12 of 24
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Image 13 of 24
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Image 14 of 24
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Federico Trevisan, 22.10. 2005
Ruslou Koorts, 20.02. 2007
Image 15 of 24
Ruslou Koorts, 20.02. 2007
Ruslou Koorts, 20.02. 2007
Ruslou Koorts, 20.02. 2007
Image 16 of 24
Ruslou Koorts, 20.02. 2007
Ruslou Koorts, 20.02. 2007
Pauline Snooke, 26.04. 2008
Image 17 of 24
Pauline Snooke, 26.04. 2008
Pauline Snooke, 26.04. 2008
Pauline Snooke, 26.04. 2008
Image 18 of 24
Pauline Snooke, 26.04. 2008
Pauline Snooke, 26.04. 2008
Pauline Snooke, 26.04. 2008
Image 19 of 24
Pauline Snooke, 26.04. 2008
Pauline Snooke, 26.04. 2008
Pauline Snooke, 26.04. 2008
Image 20 of 24
Pauline Snooke, 26.04. 2008
Pauline Snooke, 26.04. 2008
Pauline Snooke, 26.04. 2008
Image 21 of 24
Pauline Snooke, 26.04. 2008
Pauline Snooke, 26.04. 2008
Michelle Seixas, 01.11. 2009
Image 22 of 24
Michelle Seixas, 01.11. 2009
Michelle Seixas, 01.11. 2009
Michelle Seixas, 01.11. 2009
Image 23 of 24
Michelle Seixas, 01.11. 2009
Michelle Seixas, 01.11. 2009
Michelle Seixas, 01.11. 2009
Image 24 of 24
Michelle Seixas, 01.11. 2009
Michelle Seixas, 01.11. 2009

  Stránka vytvořena 23.03. 2010 Poslední úprava 04.06. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.