!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Sun City

Sun City and Lost City


South African National Birds of Prey Centre - Sun City
SANBOPC
25°20'42"S, 27°06'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0015B
     
 
Sun City
SOUTH AFRICA

SANBOPCAWS Head Centre JHB:
P.O.Box 292
Bruma, 2026
SOUTH AFRICA
 
SANBOPCAWS Head Centre:
+27 733819892
 
N/A
 
SANBOPCAWS Head Centre JHB:
raptor☼icon.co.za
glo☼birdsofprey.org.za
 
SANBOPCAWS: www.birdsofprey.weebly.com
SANBOPC (staré stránky • old site): www.birdsofprey.org.za
 
 
centrum pro chov, rehabilitaci, vzdělávání a výzkum dravých ptáků a gepardů.
SANBOPCAWS má několik poboček (center) po celé JAR - některé byly zrušeny, jiné zřízeny - situace je velmi nepřehledná, není zřejmé, která centra aktuálně fungují, ani která mají expozice nebo naopak. Informací o jednotlivých centrech je velmi málo nebo žádné a SANBOPCAWS neodpovídá na korespondenci.

centre for captive breeding, rehabilitation,  education and research of birds of prey and cheetahs
SANBOPCAWS has several branches (centres) throughout South Africa - some were canceled, others created - the situation is very confused, it is not clear what centres are currently working or having exposure or vice versa. Information about individual centers is very little or no and SANBOPCAWS is not responding to correspondence.

ukázky letů; různé atrakce a aktivity Sun City.
flight displays; various attractions and activities of Sun City.

kavárna
coffee shop

1985

nezisková organizace (viz. SANBOPCAWS hlavní centrum Johannesburg)
non-profit company (see SANBOPCAWS Johannesburg main centre)

8,2 ha - celý areál (z toho 2,7 ha zastavěná plocha, zbytek přírodní les)
8.2 ha - the whole property (2.7 ha of that is build-up area, the rest is natural bush)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
Location
           
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Image 1 of 18
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Image 2 of 18
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Image 3 of 18
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Ruslou Koorts, 07.11. 2006
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Image 4 of 18
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Image 5 of 18
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Ruslou Koorts, 18.02. 2007
Ruslou Koorts, 21.02. 2007
Image 6 of 18
Ruslou Koorts, 21.02. 2007
Ruslou Koorts, 21.02. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Image 7 of 18
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Image 8 of 18
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Image 9 of 18
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Image 10 of 18
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Image 11 of 18
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 08.11. 2007
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Image 12 of 18
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Image 13 of 18
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Image 14 of 18
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Image 15 of 18
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Image 16 of 18
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Image 17 of 18
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Image 18 of 18
Ruslou Koorts, 13.02. 2008
Ruslou Koorts, 13.02. 2008

  Stránka vytvořena 23.03. 2010 Poslední úprava 29.05. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.