!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Swartruggens

dříve • formerly Zwartruggens
přesná lokace není známa (park pravděpodobně není přímo ve městě, ale někde desítky kilometrů dál) • the exact location is not known (probably the park is not right in the town, but somewhere dozens of kilometers from here)


Aloe Ridge Predator Park
 
25°37'45"S, 26°41'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0022A
     
 
Plot JP374, Rodewal
Swartruggens, 2835
SOUTH AFRICA
 
+27 832829786
+27 717317103
 
N/A
 
cajeeandsons☼mweb.co.za
 
N/A
 
soukromý park predátorů - lvi (včetně bílých), tygři (včetně bílých), gepardi, levharti, oceloti, hyeny skvrnité a žíhané, watusi... K dispozici je velmi málo údajů - park již možná neexistuje - poslední údaje na internetu jsou v souvislosti s tragickou událostí z roku 2008. Novější informace (včetně Facebookových stránek) odkazují na Akwaaba Predator Park, který leží u Rustenburgu a patří stejnému majiteli - je možné, že byl původní park (Aloe Ridge) zrušen a poté zřízen nový (Akwaaba) nebo byl přestěhován (stejný majitel, některá stajná zvířata, stejná telefonní čísla...)

private predator park - lions (including white), tigers (including white), cheetahs, leopards, ocelots, spotted and striped hyenas, watusi ... Only very little information is available - may be the park already doesn't exist - the latest info on the Internet is related with the tragic events of 2008. More recent information (including Facebook pages) refer to Akwaaba Predator Park, which is situated near Rustenburg and belong to the same owner - it is possible that the original park (Aloe Ridge) was closed and then created a new (Akwaaba) or that it was moved (same owner, same some animals, same phone numbers...).

interakce se zvířaty, ubytování
interactions with animals, accommodation

N/A

N/A

soukromé (Nazeer Cajee)
private (Nazeer Cajee)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.12. 2015 Poslední úprava 11.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.