!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Waagfontein

většina zdrojů uvádí Sun City nebo Mogwasi • most sources mention Sun City or Mogwasi
Waagfontein je farma, nejbližší město je příliš daleko • Waagfontein is a farm, nearbiest city is too far


Predator World
 
25°21'15"S, 27°09'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0010A
     
 
Farm Waagfontein
Mogwasi
SOUTH AFRICA
 
+27 145526900
+27 768176869
 
+27 866311669
 
info☼predatorworld.co.za
 
www.predatorworld.co.za
 
moderní, rostoucí zoo zaměřená na predátory všech druhů - lvi (včetně bílých), tygři, levharti, gepardi, karakali, servali, hyeny, psy hyenvití, psi ušatí, šakali, surikaty, ženetky, mývali, nosáli, kosmani, antilopy, poníci, prasata, dikobrazi, emu, supi, papoušci, dům plazů...

modern, growing zoo specialized in predators of all kinds - lions (include white), tigers, leopards, cheetahs, caracals, servals, hyenas, wild dogs, bat-eared foxes, jackals, meerkats, genets, raccoons, coatis, marmosets, antelopes, ponies, pigs, porcupines, emus, parrots, vultures, reptile house...

prohlídky s průvodcem, noční prohlídky, interakce s mláďaty, obchod se suvenýry, blízko je Sun City i Národní Park Pilansberg
guided tours, night tours, interactions with cubs, souvenir shop, in surrounding there is Sun City and Pilansberg National Park

restaurace
restaurant

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 1 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 2 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 3 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 4 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 5 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 6 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 7 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 8 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 9 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 10 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 11 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 12 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 13 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 14 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 15 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 16 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 17 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 18 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 19 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 20 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 21 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 22 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 23 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 24 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 25 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 26 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 27 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009
Image 28 of 28
Andy Wong, 03.06. 2009
Andy Wong, 03.06. 2009

  Stránka vytvořena 25.03. 2010 Poslední úprava 24.06. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.