!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Jonkersberg

většina zdrojů uvádí • most sources mention: George


† Jukani Wildlife Ranch and Care Centre
Jukani Predator Park • Jukani Wildlife Sanctuary
33°56'23"S, 22°15'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-WC-0025A†
     
 
Jonkersberg
George, 6539
Western Cape
SOUTH AFRICA
 
stránky nového - přestěhovaného parku • site of new - relocated park: www.jukani.co.za  
 
park šelem - lvi, tygři, karakali..., který se nacházel poblíž obce Jonkersberg asi 17 km od George. V roce 2007 byl park přestěhován do Mossel Bay a později (2013) do The Crags (viz. Jukani Wildlife Predator Park - Mossel Bay, resp. Jukani Wildlife Sanctuary - The Crags).

park of carnivores - lions, tigers, caracals..., which was lokated near Jonkersberg village about 17 km from George. In 2007, the park was relocated to Mossel Bay and later (2013) to The Crags (see Jukani Wildlife Predator Park - Mossel Bay, resp. Jukani Wildlife Sanctuary - The Crags)

2005 (podle oficiálních stránek) nebo červen 2006 (podle původních oficiálních stránek)
2005 (according to official site) or June 2006 (according to original official site)
 
2007 (přestěhováno do Mossel Bay)
2007 (relocated to Mossel Bay)

soukromé (Jurg and Karen Olsen)
private (Jurg and Karen Olsen)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.01. 2016 Poslední úprava 19.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.